Bir Sayfa Seçin

Mesafeli Satış Sözleşmesi

Genel Kurallar ve Yasal Zorunluluklar

Lütfen, www.flexorband.com ‘u kullanmadan önce aşağıda yazılı olanları dikkatli bir şekilde okuyunuz. Eğer bu sayfada belirtilen şartların herhangi biri sizin için uygun değilse, www.flexorband.com sitesini kullanmayınız. Siteyi kullanmanız ve kişisel bilgilerinizin yer alacağı formu doldurmanız bu sayfalarda yazılı şartları peşinen kabul ettiğiniz anlamına gelmektedir.

MADDE 1 – TARAFLAR

1.1- www.flexorband.com internet sitesinin faaliyetlerini yürüten adresinde mukim 4gen İnternet Hizmetleri Tic. Ltd. Şti (Bundan böyle “SATICI” olarak anılacaktır). www.flexorband.com internet sitesine üye olan veya sipariş veren internet kullanıcısı (Bundan böyle “ALICI” olarak anılacaktır).

1.2 – SATICI BİLGİLERİ
Ünvanı : 4gen İnternet Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.
Adresi : Cumhuriyet Cad. No:5 K:6 Beyoğlu / İstanbul
Telefonu : 0212 924 71 71
Email : destek@flexorband.com

1.3 – ALICI BİLGİLERİ
Adı/Soyadı/Ünvanı :
Adresi :
Telefonu :
Email :

MADDE 2 – SÖZLEŞMENİN KONUSU

İş bu sözleşmenin konusu, ALICI’nın (www.flexorband.com) internet mağazasından siparişini yaptığı, veritabanında kayıtlı sipariş formunda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünlerin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanması ve korunmasıdır.

ALICI, sipariş formunda belirtilen satışa konu mal/hizmetlerin temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları vs. satışa konu mal/hizmet ile ilgili tüm ön bilgiler ve “cayma” hakkı konusunda bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında mal/hizmeti sipariş verdiğini iş bu sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder. www.flexorband.com sitesinde ödeme sayfasında yer alan ön bilgilendirme formu ve fatura iş bu sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır.

MADDE 3 – SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜNLER VE HİZMETLER

Ürünler www.flexorband.com üzerinden satışa sunulmuş elektronik, elektrik, giyim vb tüm ürünleri kapsamaktadır.

MADDE 4 – ÖDEME ŞEKLİ

ALICI, sözleşme konusu ürünleri satın alma aşamasında ödeme şekli olarak “KAPIDA NAKİT”, “KAPIDA KREDİ KARTI İLE”, “İNTERNETTEN KREDİ KARTI İLE”, “BANKA HAVALE/EFT İLE”, “PAYPAL İLE” seçeneklerinden kendisine uygun olanı seçecektir. Ödeme, ALICI tarafından sipariş esnasında online olarak veya teslimat esnasında kargo görevlisine yapılacaktır.

MADDE 5 – TESLİMAT KOŞULLARI ŞEKLİ VE BİLGİLERİ

5.1- ALICI, sözleşme konusu ürünleri/hizmetleri satın aldığı andan itibaren teslimat süresi başlamış olur. SATICI, yasal zorunluluk olan 30 günü aşmayacak şekilde teslimatı ALICI’nın talebi doğrultusunda belirtmiş olduğu adrese gerçekleştirecektir.

5.2- SATICI, teslimat işlemleri için anlaşmalı olduğu kargo veya kurye firmaları görevlendirir.

5.3- Tüm teslimat kurallarına ek olarak SATICI, ALICI tarafından satın alınan sözleşme konusu hizmet veya ürünün gerekli kontrollerini yaparak teslimata hazır şekilde, satış faturası ile birlikte paketleyerek dağıtıcı kargo/kurye firmalarına teslim etmek ile yükümlüdür.

MADDE 6 – GENEL HÜKÜMLER

6.1- ALICI, www.flexorband.com internet mağazasında sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul ve beyan eder.

6.2- Sözleşme konusu ürün, yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile internet mağazasında ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde ALICI’nın belirttiği adrese sevkedilir.

6.3- Sözleşme konusu ürün, ALICI’dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesininden SATICI sorumlu tutulamaz.

6.4- SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.

6.5- Sözleşme konusu ürünün teslimatı için ürün bedelinin ALICI’nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

6.6- Ürünün tesliminden sonra ALICI’ya ait kredi kartının ALICI’nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini SATICI’ya ödememesi halinde, ALICI’nın kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünün 3 gün içinde SATICI’ya gönderilmesi zorunludur. Bu takdirde nakliye giderleri ALICI’ya aittir.

6.7- SATICI mücbir sebepler veya sevkiyatı engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI’ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini, ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI’nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 10 gün içinde kendisine nakten ve defaten ödenir.

6.8- Garanti belgesi ile satılan ürünlerden olan veya olmayan ürünlerin arızalı veya bozuk olanlar, garanti şartları içinde gerekli onarımın yapılması için SATICI’ya gönderilebilir, bu takdirde kargo giderleri ALICI tarafından karşılanacaktır.

6.9- ALICI tarafından belirtilen teslimat adresinin geçici veya anonim bir mekan (örneğin posta kutusu, kargo ofisi, postane gibi) olması durumunda, SATICI, ALICI’dan adres düzeltmesi talep eder, adres düzeltmesi yapılmaması durumunda, SATICI, sözleşmeye iptal etmek ve tahsil edilen ücreti iade etmek hakkını saklı tutar.

MADDE 7 – CAYMA HAKKI

Alıcı, sözleşme konusu mal/hizmetin kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin 7 (yedi) gün içinde cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkının kullanılması için aynı süre içinde satıcının müşteri hizmetlerine e-posta veya telefon ile bildirimde bulunulması ve mal/hizmetin 15. madde hükümleri çerçevesinde ve iş bu sözleşmenin ayrılmaz parçası olan ve www.flexorband.com web sitesinde yayınlanmış olan ön bilgiler gereğince, kullanılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya alıcıya teslim edilen mal/hizmete ilişkin fatura aslının iadesi zorunludur. Cayma hakkına ilişkin ihbarın ulaşmasını takip eden 14 gün içinde mal/hizmet bedeli alıcıya iade edilir ve 20 (yirmi) günlük süre içinde mal/hizmet iade alınır. Fatura aslı gönderilmezse alıcıya KDV ve varsa diğer yasal yükümlülükler iade edilemez. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen mal/hizmetin teslimat bedeli SATICI tarafından karşılanır.

MADDE 8 – CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜN VE HİZMETLER

Niteliği itibarıyla iade edilemeyecek ürünler, tek kullanımlık ürünler, kopyalanabilir yazılım ve programlar, hızlı bozulan veya son kullanım tarihi geçen ürünler için cayma hakkı kullanılamaz. Aşağıdaki ürünlerde cayma hakkının kullanılması, ürünün ambalajının açılmamış, bozulmamış ve ürünün kullanılmamış olması şartına bağlıdır.
– Her türlü yazılım ve programlar
– DVD, VCD, CD ve kasetler
– Bilgisayar ve kırtasiye sarf malzemeleri (toner, kartuş, şerit v.b)
– Hür türlü kozmetik ürünleri (Kozmetik ürünlerinde cayma hakkının kullanılabilmesi için mal/hizmetin ambalajının açılmamış, bozulmamış ve kullanılmamış olmaları şartı bulunmaktadır.)
– Niteliği itibariyle kullanım sırasında cilde veya ağıza temas eden ürünler

MADDE 9 – YETKİLİ MAHKEME

İş bu sözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile ALICI’nın veya SATICI’nın yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir. Siparişin gerçekleşmesi durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.

MADDE 10 – TALEP VE ŞİKAYETLER

ALICI, talep ve şikayetlerini destek@flexorband.com iletişim adresine yapabilir.

ALICI, işbu sözleşmeyi okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul ve beyan eder.

SATICI : 4gen İnternet Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.

MADDE 11 – SÖZLEŞME EKLERİ

EK-1: Gizlilik Sözleşmesi
EK-2: Ön Bilgilendirme Formu

Hızlı Satın Al - 229TL
Hızlı Satın Al 229TL